Rauty

Slovo raut je přejatý výraz z anglického slova rout, což znamená „ srocení více než 3 lidí” Tato společenská událost slouží k navázání kontaktů co největšího počtu hostů. Občerstvení touto formou se uskutečňuje zejména při větších akcích. Raut je vhodné pořádat pro společnost více než 15 osob.

Oproti banketu má raut několik výhod:

  • bohatší výběr jídel a nápojů
  • úspora obsluhujícího personálu a jeho bezprostřední kontakt s hostem
  • větší příležitost k vzájemnému poznání hostů.

Občerstvení je založeno na rautových stolech, kdy si host sám vybírá z nabízeného jídla. Raut probíhá ve stoje. V určitých případech je možné v další místnosti uspořádat pro hosty také sezení. Běžnou součástí rautu je tzv. „welcome drink“ a uvítací pohoštění ve formě kanapek, který se podává při příchodu hostů.