Grilování & Barbecue

Tento typ akce má většinou přátelský, neformální charakter. Občerstvení se poskytuje zpravidla rautovou formou. Pro všechny hosty by mělo být připraveno sezení. Při odpoledním programu je vhodnější hudba k poslechu, večer hudba k tanci. Součásti programu mohou být různé společenské, kulturní a sportovní vyžití. Úspěch těchto akcí je závislý na počasí, při dlouhodobém plánování pohoštění v přírodě je proto vhodné zajistit náhradní prostory a odpovídající variantu akce pro případ nepříznivého počasí. Vhodným místem pro pořádání slavnosti pod širým nebem jsou zahrady, parky, terasy, altány a átria.